Ogólne warunki sprzedaży

  1. W razie publikacji przez Sprzedawcę zdjęć, szkiców lub wycen dotyczących sprzedawanych Przedmiotów sprzedaży, przyjmuje się że będą one publikowane wyłącznie w celach poglądowych. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub wyceny Przedmiotu sprzedaży nie będą stanowić elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. Sprzedawca nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne odmienne od rzeczywistego stanu faktycznego, wnioski dotyczące Przedmiotu sprzedaży, wyciągnięte przez Kupujacych na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu sprzedaży, oznaczeń i opisu jest osobista, naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu sprzedaży w miejscu jego przechowywania dokonana przez Uczestnika aukcji przed złożeniem oferty zakupu.
  2. Publikacja oznaczeń, opisów, zdjęć, szkiców i wycen Przedmiotu sprzedaży nie zwalnia Kupujących z konieczności dokładnej weryfikacji zgodności tych informacji w miejscu przechowywania Przedmiotu sprzedaży jeszcze przed złożeniem oferty zakupu.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedaży sprzedawane poprzez PPHU LIGNUM PRZEMYSŁAW KRETOWICZ w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego Sprzedawca wyłącza rękojmię z tytułu wad Przedmiotu sprzedaży, dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego Przedmiotów sprzedaży, Uczestnik zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz stopnia kompletności wyposażenia Przedmiotu sprzedaży przed złożeniem oferty nabycia. Uczestnik poprzez złożenie oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży oświadcza Sprzedawcy, że zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży oraz stopniem jego zużycia i kompletności wyposażenia oraz, że akceptuje bezwarunkowo stwierdzony stan Przedmiotu sprzedaży.
  4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Przedmioty sprzedaży poza ustalonymi indywidualnie warunkami. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży.
  5. Jeśli PPHU LIGNUM PRZEMYSŁAW KRETOWICZ udostępnia Użytkownikowi tłumaczenie polskiej wersji Warunków, Użytkownik akceptuje fakt, że tłumaczenie służy jedynie celom informacyjnym, a relacje Użytkownika ze Sprzedawca podlegają Warunkom w polskiej wersji językowej.
  6. Jeśli zaistnieją jakiekolwiek sprzeczności między polską wersją Warunków a wersją przetłumaczoną, będzie obowiązywać polska wersja językowa.