Duża linia do łączenia drewna wzdłuż na mikrowczepy GOMA KZ-6