Zbijarka Do Palet VECTOR ZAW

Artikel no. 565
Pris:
39.000,00 PLN net
TillverkareVECTOR
Modell / typ av maskinZAW
Tillverkningsår2008
Kategori av maskinerZbijarka Do Palet
| |
Läge

Gorzow Wielkopolski

Leveransvillkor

SELF enkelt hantera

Kostnad för leverans

förhandlas

Startmetod

förhandlas

Beskrivning
Kommentarer

Nazwa !rodka technicznego: Zbijarka do palet drewnianych Vector
Rok produkcji !rodka technicznego: 2008
Nr seryjny urz"dzenia: 010908
Skrócony opis: Maszyna posiada dwa sto!y do zbijania palet. Podczas zbijania
palety na jednej formie pracownicy obs!uguj#cy maszyn& uk!adaj#
kolejn# palet& na drugiej formie i tak na przemian. Taki system
pracy zapewnia pe!ne wykorzystanie mo"liwo$ci maszyny Do
obs!ugi maszyny wymaganych jest dwóch pracowników.Specyfikacja wyposa$enia
1 Producent: PPH Vector
2 Kraj pochodzenia: Polska
3 Rok produkcji: 2008
4 Nr seryjny: 010908
5 Wydajno$': ok. 400 palet/h
6 Napi&cie: 380V
7 Moc: 0,38 kW
8 Powietrze: 400 litrów/min
9 Wymiary: 3400x4800x1400mm
10 Masa: 1500 kg
Tabela

Kontakt

Brist på tekniska parametrar som gäller för maskinen

Inne maszyny w kategorii Zbijarki Do Palet