Borra Jonsdorf

Beskrivning av reparation:

Borra Jonsdorf