1 Serwis i naprawy maszyn stolarskich

Serwis i naprawy maszyn stolarskich

Remonty maszyn stolarskich

Jesteśmy profesjonalnym wykonawcą remontów oferowanych maszyn do obróbki drewna oraz wariatorów. Oferujemy maszyny używane po remontach kapitalnych lub w stanie "z ostatniej chwili pracy". Maszyny są zawsze weryfikowane technicznie i oceniane pod względem bhp. Potwierdzone jest to "deklaracją zgodności". Zespoły serwisowe świadczą prace na rzecz maszyn - obrabiarek objętych gwarancją a także pogwarancyjne; wykonują również naprawy awaryjne.

Zakresy remontu: bieżące, średnie, kapitalne.

Zapewniamy przewozy maszyn wg uzgodnień z kontrahentem. Realizacje remontu wg ustaleń umownych i harmonogramu robót remontowych.

Przykładowy zakres remontu bieżącego:

 • Usuwanie bieżących awarii.
 • Przegląd przyczyn wystąpienia awarii.
 • Regeneracja lub wymiana części zużywających się.

Przykładowy zakres remontu średniego:

 • Demontaż maszyny - kompletny demontaż maszyny na podzespoły i poszczególne części składowe.
 • Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie poprzez mycie wszystkich jej elementów.
 • Weryfikacja części i korpusów stwierdzający stopień zużycia.
 • Regeneracja części i podzespołów poprzez szlifowanie, toczenie, frezowanie lub skrobanie.
 • Wymiana elementów zużytych lub zepsutych nie nadających się do regeneracji.
 • Regeneracja lub montaż nowych śrub, podkładek, nakrętek, łożysk itp.
 • Przegląd rozdzielnicy, elementów sterowania i układu smarowania.
 • Montaż maszyny, poziomowanie i ustawienie geometrii.
 • Montaż wszystkich zespołów obrabiarki oraz próby generalne.

Przykładowy zakres remontu kapitalnego:

 • Demontaż maszyny - kompletny demontaż maszyny na podzespoły i poszczególne części składowe.
 • Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie poprzez mycie wszystkich jej elementów.
 • Weryfikacja części i korpusów stwierdzający stopień zużycia.
 • Regeneracja części i podzespołów poprzez szlifowanie, toczenie, frezowanie lub skrobanie.
 • Wymiana elementów zużytych lub zepsutych nie nadających się do regeneracji.
 • Regeneracja lub montaż nowych śrub, podkładek, nakrętek, łożysk itp.
 • Montaż maszyny, poziomowanie i ustawienie geometrii.
 • Montaż wszystkich zespołów obrabiarki oraz próby na miejscu napraw.
 • Modernizacja, naprawa i montaż urządzeń sterujących.
 • Wymiana lub regeneracja układu smarowania.
 • Modernizacja, naprawa, wymiana i montaż osprzętu elektrycznego.
 • Montaż finalny obrabiarki - przeprowadzenie pomiarów dokładności geometrycznej jak również dokładności obróbki.
 • Próby generalne.
 • Malowanie.
 • Montaż tabliczek i konserwacja.