1 Doradztwo

Doradztwo

Pragniemy zaoferować Państwu usługi doradcze przy zakupie maszyn, doboru technologii drewna, materiałów, jak i planowaniu, zakupu oraz wdrażania technologii do produkcji.

Branżowe seminaria i warsztaty

Efektywne oznaczanie maszyn i urządzeń oznakowaniem CE. Informacje przedstawiane w trakcie seminarium, skierowane są do kilku grup przedsiębiorców, wśród których najważniejszymi są:

  • producenci maszyn, urządzeń i wyposażenia wymiennego,

  • importerzy w/w produktów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  • i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji w/w produktów.

Doradztwo

Szukają Państwo pomocy w realizacji konkretnego projektu związanego z oznaczaniem wyrobów oznakowaniem CE? Pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązania.

Safexpert

Specjalistyczne oprogramowanie służące do:

  • oznaczania maszyn i urządzeń oznakowaniem CE

  • przeprowadzania oceny zagrożeń wg normy PN-EN 1050

  • zorganizowanego i bezpiecznego technicznie zarządzania projektami

  • przejrzystego i prostego zarządzania normami i dyrektywami WE